Recenzia Karol Csiba KNIŽNÁ REVUE 14-45/2014

Mgr. Karol Csiba, PhD., KNIŽNÁ REVUE 14 – 15 / 2014, z článku „Jednoducho z prózy 2013“

Pohreby, svadby, chov hovädzieho dobytka. K tomu nezameniteľná atmosféra „rána v údolí Váhu neďaleko Považského Sokolca.“ (s. 56) Takto nepatrične a zjednodušene by sa dali charakterizovať dôležité tematické okruhy knihy Lukáša Luka Záhada Považského bula (Petrus). Počas rozprávania sa toho stihne odohrať oveľa viac. Od špecifickej miestnej kroniky by sa niečo podobné aj očakávalo. Ak k tomu pripojí autor nadhľad, vtip, priliehavý jazyk, schopnosť pozerať sa a najmä chcieť vidieť veci nielen také, aké sa v skutočnosti zdajú byť, výsledok nemusí odrádzať. V prípade tejto knihy pravdepodobne ani neodradí. Čitateľ v nej nájde plejádu občas bizarných postáv, situácií, ktorých kvality by nám pomohol oceniť riedky vysokohorský vzduch a nedostatok kyslíka. Podľa prozaikovej inštruktáže totiž práve takáto redukcia dýchania vyvoláva stavy nekontrolovateľnej eufórie. Autor v knihe dokazuje, že literárne zaujímavá hra mu nie je cudzia. Jeho rukopis je viditeľný predovšetkým pri voľbe témy, potom trochu zlenivie a väčšinu času len čerpá zo svojej voľby. Tá je možno zaujímavá, no oboma nohami trčí z literárnej klasiky. O aktuálnejšie rozprávanie sa však autorovi celkom určite oplatí zabojovať.