Autor

Lukáš Luk v deväťdesiatych rokoch viacnásobne publikoval v literárnom časopise DOTYKY.

Neskôr publikoval v časopise LET.

Na internetovom portáli AMNEZIA pravidelne uverejňoval texty v rubrike „Svet očami Lukáša Luka“.

V roku 2006 zvíťazil v literárnej súťaži 2 × MÚZING, keď porota udelila jeho poviedke „Žiak profesora Kowalského“ prvé miesto.

V rozhlasovej Literárnej revue v súťaži ukážok nepublikovaných rukopisov získal jeho text najviac poslucháčskych hlasov.

V roku 2010 mu vo vydavateľstve PETRUS vychádza kniha Príbehy Považského Sokolca s ilustráciami Rudolfa Krivoša.

Knižka postúpila do finále desať najlepších prozaických kníh literárnej ceny Anasoft litera 2011.

Knižka bola tiež nominovaná na cenu Zlatý gunár 2011 na Európskom Festivale humoru a satiry Kremnické gagy 2011.

Príbehy Považského Sokolca boli pre Slovenský rozhlas narozprávané Petrom Sklárom ako čítanie na pokračovanie.

Ukážka z knihy je publikovaná v Slovak Literary Revue 2/2011.

Anglický preklad jednej z poviedok Príbehov Považského Sokolca vyšiel v americkom literárnom časopise Ozone Park Journal. Preklad: Magdalena Mullek.

O preklade poviedky sa zmieňuje Michael Stein, editor inzinu Literalab, ktorý sa venuje stredoeurópskej literatúre.

V roku 2013 mu vo vydavateľstve PETRUS vychádza druhá kniha – Záhada Považského bula s ilustráciami Milana Laluhu. Knižka bola vydaná s podporou Ministerstva kultúry SR.

Záhadu Považského bula odvysielali v Slovenskom rozhlase ako čítanie na pokračovanie. Text narozprával Richard Stanke.

Kniha Záhada Považského bula postúpila do finálovej desiatky najlepších prozaických diel literárnej ceny Anasoft litera 2014.

Záhadu Považského bula nominovali na cenu Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické Gagy 2014.

Záhada Považského bula vyhrala v hlasovaní členov komunity Literárne stretnutia v Banskej Bystrici o najlepšiu finálovú knihu Anasoft Litera 2014.

Kniha Záhada Považského bula zaradená do materiálu BOOKS FROM SLOVAKIA prezentovaného na knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom.

Koncom roka 2015 mu vo vydavateľstve PETRUS vychádza tretia kniha – ZLODEJI MEDU. Knižka bola vydaná s podporou Ministerstva kultúry SR.

Súčasne s vydaním knižky na Slovensku vychádza v medzinárodnom literárnom žurnáli BODY literature anglický preklad jednej z kapitol ZLODEJOV MEDU. Preložila Magdalena Mullek.

O vychádzajúcej knihe ZLODEJI MEDU a o anglickom preklade jej ukážky na BODY literature píše Michael Stein na portáli Literalab mapujúcom stredoeurópsku literatúru.